reg1

Порядок реєстрації в Украероцентрі користувачів повітряного простору

Користувачам повітряного простору необхідно зареєструватися у базі даних Украероцентру з метою:
– ідентифікації користувачів повітряного простору органами об‘єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху (ОЦВС);
– уникнення неоднозначного трактування даних в заявках на використання повітряного простору (далі – ВПП) та захисту цих даних;
– оперативності опрацювання заявок на ВПП.

Для реєстрації необхідно надіслати на адресу predplan@uksatse.aero електронний лист з темою «Реєстрація користувача повітряного простору» за формою, наведеною нижче.

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

1. Бажаний ORGNID (ідентифікатор користувача повітряного простору – літерно-цифрове позначення, яке користувач безпілотного повітряного судна в подальшому буде вказувати при наданні заявок на використання повітряного простору/запитів на резервування повітряного простору), який включає не більше 10 знаків.
Наприклад, BILRPAS2.
2. П.І.Б. фізичної особи – користувача безпілотного повітряного судна або назва юридичної особи – користувача безпілотного повітряного судна.
Наприклад, Білий Олександр Володимирович або ЗАТ «Вольтампер».
3. Сертифікований аеродром (злітно-посадковий майданчик), який є основним пунктом базування БППС, його повна назва та, в дужках, чотирилітерний покажчик (за наявності).
Наприклад, ЗПМ Сутиски (UKIS).
4. Адреса AFTN/AFS користувача безпілотного повітряного судна (за наявності).
Наприклад, UKDDZPZX.
5. Контактний телефон користувача безпілотного повітряного судна та\або особи, яка є відповідальною за планування його польотів.
Наприклад, (044) 000-00-00 або (067) 000-00-00.
6. Поштова адреса користувача безпілотного повітряного судна.
Наприклад, 00001 м. Київ-1, п/с 230.
7. E-mail, з якого буде здійснюватися подання заявок на ВПП.
Наприклад, 111ррр.ukr.net 

Примітки.
Якщо дані щодо пунктів 3 та 4 відсутні, вказується слово «немає».
Для надання е-mail, з якого буде здійснюватися подання заявок на ВПП, наполегливо рекомендується використовувати українські домени. Е-mail з доменів «.ru», «.рф» та аналогічні їм оброблятися не будуть.
Якщо запитуваний користувачем повітряного простору ідентифікатор вже присвоєно іншій фізичній/юридичній особі, Украероцентром буде запропоновано вказати інший ідентифікатор. 

Загальні положення щодо подачі заявок на використання повітряного простору (далі – ВПП) до Украероцентру користувачами повітряного простору

 • Украероцентром опрацьовуються заявки на ВПП тільки від користувачів, які зареєстровані в базі даних Украероцентру (порядок реєстрації вказано вище);
 • заявки на ВПП від користувачів, не зареєстрованих в базі даних Украероцентру, не приймаються до опрацювання;
 • заявку на ВПП надавати до Украероцентру на електронну адресу predplan@uksatse.aero електронним листом у форматі, наведеному нижче;
 • у темі електронного листа вказувати тип заявки – RUN;
 • в одному електронному листі має бути тільки одна заявка (решта заявок, наведених у листі, опрацьовуватися не буде);
 • заборонено додавати до електронного листа із заявкою на ВПП будь-які вкладення.

Примітки.

 • також заявку на ВПП можна надати до Украероцентру факсом на номер (044) 234-03-99;
 • у випадку необхідності додавання до заявки на ВПП копії дозволу/дозволів, такі копії надсилаються на адресу navigator@uksatse.aero (тільки у робочі дні з 09.00 до 18.00, у п‘ятницю – до 16.45) або nach_zminy@uksatse.aero (цілодобово) чи факсом на номер (044) 351-59-62 (тільки у робочі дні з 09.00 до 18.00, у п‘ятницю – до 16.45) або (044) 351-59-92 (цілодобово);
 • після опрацювання заявки на ВПП її подавцю надсилається електронний лист з інформацією щодо включення заявки до плану ВПП або заборона на ВПП із вказуванням причини заборони;
 • інформацію щодо дозволу на ВПП можна отримати в Украероцентрі за телефоном (044) 351-62-90 (відділ попереднього планування) або у старшого штурмана відповідного центру ОрПР.

 

Повноважний органПосадова особа Контактні телефониПримітка
Київський центр ОрПРСтарший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(044) 351-62-98Цілодобово
Дніпровський центр ОрПР*Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(056) 375-81-25Цілодобово
Одеський центр ОрПР*Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(048) 730-50-81Цілодобово
Львівський центр ОрПРСтарший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(032) 297-21-74
(032) 297-26-73
Цілодобово

 

* – до району відповідальності входить і частина Сімферопольського FIR.

Примітка
Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман) володіє повною інформацією у межах району його відповідальності щодо: обмежень ВПП, які встановлені, фактичної та такої, що планується, активації UKT-, UKR- та UKD-зон, польотів за MRT-маршрутами.

Увага! Відповідальність за отримання дозволів/погоджень, необхідних для виконання польотів БППС, покладається на експлуатантів/власників БППС. У випадку надходження заявки на ВПП без додавання усіх необхідних дозволів/погоджень, зазначена заявка Украероцентром опрацьована прийматися до забезпечення не буде, а подавець заявки отримає заборону на ВПП.​
Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман) володіє повною інформацією у межах району його відповідальності щодо: обмежень ВПП, які встановлені, фактичної та такої, що планується, активації UKT-, UKR- та UKD-зон, польотів за MRT-маршрутами.
Увага! Відповідальність за отримання дозволів/погоджень, необхідних для виконання польотів БППС, покладається на експлуатантів/власників БППС. У випадку надходження заявки на ВПП без додавання усіх необхідних дозволів/погоджень, зазначена заявка Украероцентром опрацьована прийматися до забезпечення не буде, а подавець заявки отримає заборону на ВПП.

Формат заявки типу RUN

 • TITLE RUN
 • ORGNID код, який присвоєний користувачу повітряного простору в базі даних Украероцентру під час його реєстрації
 • AIRSPDES TSUN
 • FIR UKОV (район польотної інформації, в якому будуть виконуватися польоти БППС, у даному випадку Одеський)
 • LL SFC (SFC від земної поверхні)
  UL наприклад M0045 (300 м AGL (AGL над рівнем земної/водної поверхі) +
  перевищення місцевості 150 м = 450 м, додаємо спереду «00» отримуємо М0045)
 • BEGIN LALGLIST
  LALG 490307N0330047E 
  LALG 490300N0330112E
  LALG 490255N0330107E
  LALG 490256N0330054E
  LALG 490242N0330040E
  LALG 490244N0330032E
  LALG 490307N0330047E
 • END LALGLIST
 • STARTTIME 080400 (це число місяця та час UTC)
 • ENDTIME 081700 (це число місяця та час UTC)
 • COMMENT (прізвище латиницею особи, яка буде підтримувати зв‘язок з органами об‘єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та з органами управління ПС ЗС України) AERIAL WORKS 02 тип/типи БППС PIC ХХХХХХ (прізвище/прізвища зовнішнього пілота/зовнішніх пілотів БППС) Z ODESKYM TSENTROM ORPR POGODZENO (надання інформації щодо погодження з заінтересованою юридичною/фізичною особою)

Примітки.
В усіх полях, окрім COMMENT, не додавати та не видаляти пробіли – це важливо для коректного опрацювання Вашої заявки на ВПП автоматизованою системою. Поле COMMENT буде читати людина – тут правил щодо пробілів немає.

У випадку провадження діяльності з ВПП протягом декількох днів можна подати заявки на ВПП типу RUN одразу на декілька днів вперед. При цьому заявка надається на кожний з цих днів.

Приклад заповненої заявки на ВПП формату RUN

-TITLE RUN
-ORGNID BELIY2
-AIRSPDES TSUN
-FIR UKOV
-LL SFC
-UL M0045
-BEGIN LALGLIST
-LALG 490307N0330047E 
-LALG 490300N0330112E
-LALG 490255N0330107E
-LALG 490256N0330054E
-LALG 490242N0330040E
-LALG 490244N0330032E
-LALG 490307N0330047E
-END LALGLIST
-STARTTIME 080400
-ENDTIME 081700
-COMMENT KOTENKO AERIAL WORKS 02 -PHANTOM4 PIC MAKARENKO Z ODESKYM TSENTROM ORPR POGODZENO

Розкриття змісту полів заявки типу RUN

Службове слово поля

Зміст інформаційної частини поляФормат інформаційної частини поля
– TITLE RUNНайменування заявки (RUN – тип заявки на ВПП зони (району), не опублікованої(ого) в AIP України)RUN
– ORGNIDІдентифікатор користувача повітряного простору (зазначається позначення відповідального органу, що подав заявку):Літерно-цифровий, до 10 знаків.
для цивільних ПС зазначається експлуатант, для експлуатантів, що мають сертифікат експлуатанта, – назва експлуатанта або “SERTXXX”, де XXX – номер сертифіката експлуатанта;Наприклад:
для державних ПС – штаб військової частини “STAFFXXXXX”, де XXXXX – відкрите найменування військової частини)SERT075 (вказує на номер сертифікату, за його наявності)
 STAFFW2101 (вказує на номер військової частини – В2101)
 BELIY2 (вказує на літерно-цифровий код, наданий Украероцентром)
– AIRSPDESІдентифікатор елемента структури повітряного простору (зони, району) (зазначається умовний ідентифікатор (позначення) зони (району), не опублікованої(ого) в AIP України, який за потреби використовується в полі 18 плану польоту після специфічного покажчика ASD)TSUN
– FIRІдентифікатор FIR, у якому розташовується елемент структури повітряного простору (зона, район)Літерний, 4 знаки.
Наприклад, 
UKBV – Київський
UKOV – Одеський
UKLV – Львівський
UKDV – Дніпровський
UKFV – Симферопольський
Примітки. 
1) Інформація щодо знаходження у певному FIR визначається по карті.
2) Якщо польоти виконуються в декількох FIR, вказується FIR, в якому виконується перший зліт БППС
– LLНижня межа обсягу повітряного простору під час провадження діяльностіЛітерно-цифровий, до 5 знаків.
Наприклад:
SFC – від рівня земної/водної поверхні
M0000 – над середнім рівнем моря у десятках метрів
А000 – над середнім рівнем моря у сотнях футів
– ULВерхня межа обсягу повітряного простору під час провадження діяльностіЛітерно-цифровий, до 5 знаків.
Наприклад;
M0000 – над середнім рівнем моря у десятках метрів
А000 – над середнім рівнем моря у сотнях футів
 F000 – ешелон польоту (за стандартним тиском)
– BEGIN LALGLISTСлужбове слово, після якого розпочинається перелік точок з географічними координатами (широта та довгота точок) BEGIN LALGLIST
– LALGСлужбове слово, після якого зазначаються широта та довгота точок.Літерно-цифровий, 15 знаків.
Широта (зазначаються 6 цифр, які позначають широту в градусах, хвилинах і секундах, із наступною літерою “N” (північна широта)).Наприклад, 501700N0265610E
Довгота (зазначаються 7 цифр, які позначають довготу в градусах, хвилинах і секундах, із наступною літерою “E” (східна довгота)) 
– END LALGLISTСлужбове слово, що позначає закінчення переліку точок з географічними координатами (широта та довгота точок) END LALGLIST
– STARTTIMEДата і час початку діяльності (зазначається за UTC, групами ДДГГХХ, що показують запланований час (у днях (ДД), годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) початку провадження діяльності)Цифровий, 6 знаків.
Наприклад, 160600
– ENDTIMEДата і час закінчення діяльності (зазначається за UTC, групами ДДГГХХ, що показують запланований час (у днях (ДД), годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) закінчення провадження діяльності)Цифровий, 6 знаків.
Наприклад, 160800
Menu