reg1

Порядок реєстрації в Украероцентрі користувачів повітряного простору

Користувачам повітряного простору необхідно зареєструватися у базі даних Украероцентру з метою:
– ідентифікації користувачів повітряного простору органами об‘єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху (ОЦВС);
– уникнення неоднозначного трактування даних в заявках на використання повітряного простору (далі – ВПП) та захисту цих даних;
– оперативності опрацювання заявок на ВПП.

Для реєстрації необхідно надіслати на адресу predplan@uksatse.aero електронний лист з темою «Реєстрація користувача повітряного простору» за формою, наведеною нижче.

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

1. Бажаний ORGNID (ідентифікатор користувача повітряного простору – літерно-цифрове позначення, яке користувач безпілотного повітряного судна в подальшому буде вказувати при наданні заявок на використання повітряного простору/запитів на резервування повітряного простору), який включає не більше 10 знаків.
Наприклад, BILRPAS2.
2. П.І.Б. фізичної особи – користувача безпілотного повітряного судна або назва юридичної особи – користувача безпілотного повітряного судна.
Наприклад, Білий Олександр Володимирович або ЗАТ «Вольтампер».
3. Сертифікований аеродром (злітно-посадковий майданчик), який є основним пунктом базування БППС, його повна назва та, в дужках, чотирилітерний покажчик (за наявності).
Наприклад, ЗПМ Сутиски (UKIS).
4. Адреса AFTN/AFS користувача безпілотного повітряного судна (за наявності).
Наприклад, UKDDZPZX.
5. Контактний телефон користувача безпілотного повітряного судна та\або особи, яка є відповідальною за планування його польотів.
Наприклад, (044) 000-00-00 або (067) 000-00-00.
6. Поштова адреса користувача безпілотного повітряного судна.
Наприклад, 00001 м. Київ-1, п/с 230.
7. E-mail, з якого буде здійснюватися подання заявок на ВПП.
Наприклад, 111ррр.ukr.net 

Примітки.
Якщо дані щодо пунктів 3 та 4 відсутні, вказується слово «немає».
Для надання е-mail, з якого буде здійснюватися подання заявок на ВПП, наполегливо рекомендується використовувати українські домени. Е-mail з доменів «.ru», «.рф» та аналогічні їм оброблятися не будуть.
Якщо запитуваний користувачем повітряного простору ідентифікатор вже присвоєно іншій фізичній/юридичній особі, Украероцентром буде запропоновано вказати інший ідентифікатор. 

Загальні положення щодо подачі заявок на використання повітряного простору (далі – ВПП) до Украероцентру користувачами повітряного простору

 • Украероцентром опрацьовуються заявки на ВПП тільки від користувачів, які зареєстровані в базі даних Украероцентру (порядок реєстрації вказано вище);
 • заявки на ВПП від користувачів, не зареєстрованих в базі даних Украероцентру, не приймаються до опрацювання;
 • заявку на ВПП надавати до Украероцентру на електронну адресу predplan@uksatse.aero електронним листом у форматі, наведеному нижче;
 • у темі електронного листа вказувати тип заявки – RUN;
 • в одному електронному листі має бути тільки одна заявка (решта заявок, наведених у листі, опрацьовуватися не буде);
 • заборонено додавати до електронного листа із заявкою на ВПП будь-які вкладення.

Примітки.

 • також заявку на ВПП можна надати до Украероцентру факсом на номер (044) 234-03-99;
 • у випадку необхідності додавання до заявки на ВПП копії дозволу/дозволів, такі копії надсилаються на адресу navigator@uksatse.aero (тільки у робочі дні з 09.00 до 18.00, у п‘ятницю – до 16.45) або nach_zminy@uksatse.aero (цілодобово) чи факсом на номер (044) 351-59-62 (тільки у робочі дні з 09.00 до 18.00, у п‘ятницю – до 16.45) або (044) 351-59-92 (цілодобово);
 • після опрацювання заявки на ВПП її подавцю надсилається електронний лист з інформацією щодо включення заявки до плану ВПП або заборона на ВПП із вказуванням причини заборони;
 • інформацію щодо дозволу на ВПП можна отримати в Украероцентрі за телефоном (044) 351-62-90 (відділ попереднього планування) або у старшого штурмана відповідного центру ОрПР.

 

Повноважний органПосадова особа Контактні телефониПримітка
Київський центр ОрПРСтарший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(044) 351-62-98Цілодобово
Дніпровський центр ОрПР*Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(056) 375-81-25Цілодобово
Одеський центр ОрПР*Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(048) 730-50-81Цілодобово
Львівський центр ОрПРСтарший диспетчер з руху літаків (старший штурман)(032) 297-21-74
(032) 297-26-73
Цілодобово

 

* – до району відповідальності входить і частина Сімферопольського FIR.

Примітка
Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман) володіє повною інформацією у межах району його відповідальності щодо: обмежень ВПП, які встановлені, фактичної та такої, що планується, активації UKT-, UKR- та UKD-зон, польотів за MRT-маршрутами.

Увага! Відповідальність за отримання дозволів/погоджень, необхідних для виконання польотів БППС, покладається на експлуатантів/власників БППС. У випадку надходження заявки на ВПП без додавання усіх необхідних дозволів/погоджень, зазначена заявка Украероцентром опрацьована прийматися до забезпечення не буде, а подавець заявки отримає заборону на ВПП.​
Старший диспетчер з руху літаків (старший штурман) володіє повною інформацією у межах району його відповідальності щодо: обмежень ВПП, які встановлені, фактичної та такої, що планується, активації UKT-, UKR- та UKD-зон, польотів за MRT-маршрутами.
Увага! Відповідальність за отримання дозволів/погоджень, необхідних для виконання польотів БППС, покладається на експлуатантів/власників БППС. У випадку надходження заявки на ВПП без додавання усіх необхідних дозволів/погоджень, зазначена заявка Украероцентром опрацьована прийматися до забезпечення не буде, а подавець заявки отримає заборону на ВПП.

Формат заявки типу RUN

 • –TITLE RUN
 • –ORGNID код, який присвоєний користувачу повітряного простору в базі даних Украероцентру під час його реєстрації
 • –AIRSPDES TSUN
 • –FIR UKОV (район польотної інформації, в якому будуть виконуватися польоти БППС, у даному випадку Одеський)
 • –LL SFC (SFC від земної поверхні)
  UL наприклад M0045 (300 м AGL (AGL над рівнем земної/водної поверхі) +
  перевищення місцевості 150 м = 450 м, додаємо спереду «00» отримуємо М0045)
 • –BEGIN LALGLIST
  LALG 490307N0330047E 
  LALG 490300N0330112E
  LALG 490255N0330107E
  LALG 490256N0330054E
  LALG 490242N0330040E
  LALG 490244N0330032E
  LALG 490307N0330047E
 • –END LALGLIST
 • –STARTTIME 080400 (це число місяця та час UTC)
 • –ENDTIME 081700 (це число місяця та час UTC)
 • –COMMENT (прізвище латиницею особи, яка буде підтримувати зв‘язок з органами об‘єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та з органами управління ПС ЗС України) AERIAL WORKS 02 тип/типи БППС PIC ХХХХХХ (прізвище/прізвища зовнішнього пілота/зовнішніх пілотів БППС) Z ODESKYM TSENTROM ORPR POGODZENO (надання інформації щодо погодження з заінтересованою юридичною/фізичною особою)

Примітки.
В усіх полях, окрім COMMENT, не додавати та не видаляти пробіли – це важливо для коректного опрацювання Вашої заявки на ВПП автоматизованою системою. Поле COMMENT буде читати людина – тут правил щодо пробілів немає.

У випадку провадження діяльності з ВПП протягом декількох днів можна подати заявки на ВПП типу RUN одразу на декілька днів вперед. При цьому заявка надається на кожний з цих днів.

Приклад заповненої заявки на ВПП формату RUN

–TITLE RUN
–ORGNID BELIY2
–AIRSPDES TSUN
–FIR UKOV
–LL SFC
–UL M0045
–BEGIN LALGLIST
–LALG 490307N0330047E 
–LALG 490300N0330112E
–LALG 490255N0330107E
–LALG 490256N0330054E
–LALG 490242N0330040E
–LALG 490244N0330032E
–LALG 490307N0330047E
–END LALGLIST
–STARTTIME 080400
–ENDTIME 081700
–COMMENT KOTENKO AERIAL WORKS 02  PHANTOM4 PIC MAKARENKO Z ODESKYM TSENTROM ORPR POGODZENO

Розкриття змісту полів заявки типу RUN

Службове слово поля

Зміст інформаційної частини поляФормат інформаційної частини поля
– TITLE RUNНайменування заявки (RUN – тип заявки на ВПП зони (району), не опублікованої(ого) в AIP України)RUN
– ORGNIDІдентифікатор користувача повітряного простору (зазначається позначення відповідального органу, що подав заявку):Літерно-цифровий, до 10 знаків.
для цивільних ПС зазначається експлуатант, для експлуатантів, що мають сертифікат експлуатанта, – назва експлуатанта або “SERTXXX”, де XXX – номер сертифіката експлуатанта;Наприклад:
для державних ПС – штаб військової частини “STAFFXXXXX”, де XXXXX – відкрите найменування військової частини)SERT075 (вказує на номер сертифікату, за його наявності)
 STAFFW2101 (вказує на номер військової частини – В2101)
 BELIY2 (вказує на літерно-цифровий код, наданий Украероцентром)
– AIRSPDESІдентифікатор елемента структури повітряного простору (зони, району) (зазначається умовний ідентифікатор (позначення) зони (району), не опублікованої(ого) в AIP України, який за потреби використовується в полі 18 плану польоту після специфічного покажчика ASD)TSUN
– FIRІдентифікатор FIR, у якому розташовується елемент структури повітряного простору (зона, район)Літерний, 4 знаки.
Наприклад, 
UKBV – Київський
UKOV – Одеський
UKLV – Львівський
UKDV – Дніпровський
UKFV – Симферопольський
Примітки. 
1) Інформація щодо знаходження у певному FIR визначається по карті.
2) Якщо польоти виконуються в декількох FIR, вказується FIR, в якому виконується перший зліт БППС
– LLНижня межа обсягу повітряного простору під час провадження діяльностіЛітерно-цифровий, до 5 знаків.
Наприклад:
SFC – від рівня земної/водної поверхні
M0000 – над середнім рівнем моря у десятках метрів
А000 – над середнім рівнем моря у сотнях футів
– ULВерхня межа обсягу повітряного простору під час провадження діяльностіЛітерно-цифровий, до 5 знаків.
Наприклад;
M0000 – над середнім рівнем моря у десятках метрів
А000 – над середнім рівнем моря у сотнях футів
 F000 – ешелон польоту (за стандартним тиском)
– BEGIN LALGLISTСлужбове слово, після якого розпочинається перелік точок з географічними координатами (широта та довгота точок) BEGIN LALGLIST
– LALGСлужбове слово, після якого зазначаються широта та довгота точок.Літерно-цифровий, 15 знаків.
Широта (зазначаються 6 цифр, які позначають широту в градусах, хвилинах і секундах, із наступною літерою “N” (північна широта)).Наприклад, 501700N0265610E
Довгота (зазначаються 7 цифр, які позначають довготу в градусах, хвилинах і секундах, із наступною літерою “E” (східна довгота)) 
– END LALGLISTСлужбове слово, що позначає закінчення переліку точок з географічними координатами (широта та довгота точок) END LALGLIST
– STARTTIMEДата і час початку діяльності (зазначається за UTC, групами ДДГГХХ, що показують запланований час (у днях (ДД), годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) початку провадження діяльності)Цифровий, 6 знаків.
Наприклад, 160600
– ENDTIMEДата і час закінчення діяльності (зазначається за UTC, групами ДДГГХХ, що показують запланований час (у днях (ДД), годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) закінчення провадження діяльності)Цифровий, 6 знаків.
Наприклад, 160800