Деякі інтерфейси SDK належать самому об’єкту Drone, тому їх можна безпосередньо викликати через об’єкт Drone. Однак певні інтерфейси належать до інших модулів об’єкта Drone. Наприклад, інтерфейс для отримання інформації про батарею безпілотника знаходиться в об’єкті модуля led, а інтерфейс для управління безпілотником – у об’єкті модуля flight. Щоб використовувати ці інтерфейси, спочатку потрібно отримати відповідні об’єкти. Нижче наведено приклад об’єкта модуля flight для пояснення того, як отримати ці об’єкти.

• Спочатку ініціалізуйте об’єкт робота, як описано в розділі Ініціалізація робота.

• Отримати об’єкт flight можна двома способами.

○ Спосіб 1: Використовуйте безпосередньо. оператор для отримання об’єкта flight від об’єкта Drone():

tl_flight = tl_drone.flight

○ Спосіб 2: Використовуйте метод get_module() об’єкта Drone для отримання зазначеного об’єкта:

tl_flight = tl_drone.get_module("flight")

Після отримання об’єкта можна викликати інтерфейси SDK, що містяться в ньому, через об’єкт.