5.2. Отримання об’єкта модуля

Деякі інтерфейси SDK належать самому об’єкту Robot, тому їх можна викликати безпосередньо через об’єкт Robot. Однак певні інтерфейси належать до інших модулів об’єкта Robot. Наприклад, інтерфейс для налаштування світла броні знаходиться в об’єкті світлодіодного модуля led, а інтерфейс для управління шасі – в об’єкті модуля chassis. Щоб використовувати ці інтерфейси, спочатку потрібно отримати відповідні об’єкти. Нижче наведено об’єкт світлодіодного модуля як приклад для пояснення того, як отримати ці об’єкти.

• Спочатку ініціалізуйте об’єкт робота, як описано в розділі Ініціалізація робота.

• Отримати світлодіодний об’єкт led можна двома способами.

○ Спосіб 1: Використання безпосередньо. Оператор для отримання об’єкта led від об’єкта Robot () :

ep_led = ep_robot.led

○ Спосіб 2: Використовуйте метод get_module () об’єкта Robot для отримання зазначеного об’єкта:

ep_led = ep_robot.get_module("led")

Після отримання об’єкта можна викликати інтерфейси SDK, що містяться в ньому, через об’єкт.