3.3.1. З’єднання по Wi-Fi

Існує два режими підключення Wi-Fi, режим прямого з’єднання та режим маршрутизатора, які описані в наступнопу пункті.