3.2. Типи сторонніх платформ

Застосовувані сторонні платформи – це платформи з автономними обчислювальними можливостями та інтерфейсами Wi-Fi, USB та UART, такими як DJI Manifold, Arduino Development Board, Micro: bit, Raspberry Pi, Jetson Nano або ПК.